מדיניות הפרטיות של נקודה 

 

נקודה (ע"מ 031812126), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה  (להלן"האתר"), נקודה מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאספים נתונים אודות שימוש באתר. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר, שם, כתובת מייל ומספר טלפון (במידה והושארו בטופס יצירת קשר). זהו מידע הנמסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר או בעת השארת פניה. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו משויך לפרטים האישיים של המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, עמודים שנצפו, הצעות ושירותים בהם משתמשים התעניינו, כתובת אינטרנט (IP) שממנה בוצעה כניסה לאתר ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, נקודה תבקש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של נקודה ובאחריותה.

 השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

המידע שישמש את נקודה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

נקודה מעונינת לשלוח מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

המידע יישלח רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולחדול מקבלתו.

נקודה לא תמסור פרטי משתמשים אישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה את המשתמש אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

נקודה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטי משתמש אישיים ומידע הנאסף על פעילות משתמשים באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

Cookies

אתר נקודה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של משתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

נקודה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, נקודה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@nekuda.co.il.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי נקודה משמש לצורך פניה אישית אל משתמש,  הוא זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו  יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.